VARA

Gemist

  • Aflevering

    Zembla - Adoptiebedrog

    Nederland moet onderzoek doen naar aspirant-adoptiekinderen in herkomstlanden. Zal dat de kwaliteit van het adoptieproces verbeteren?