• De vereniging

  De vereniging

  Wanneer je als progressieve omroep aansluiting wilt houden bij een snel veranderende samenleving, dan moet je nauw contact onderhouden met die samenleving. Zeker als je zelf dynamiek teweeg wilt brengen. De VARA-Vereniging geeft dat contact vorm door haar leden direct de mogelijkheid te bieden om hun mening kenbaar te maken over wat de VARA doet en kan doen.

  Gekozen leden in Verenigingsraad
  VARA-leden bepalen vanuit hun stoel wie er namens hen in de Verenigingsraad de hoofdlijnen van het VARA-beleid gaat vaststellen.

  Praat mee!
  De VARA Vereniging zoekt aansluiting bij de belangstelling en expertise van individuele leden. Door leden op te roepen met ons van gedachten te wisselen over de VARA-sites op internet. Meedenken, meepraten en meedoen vindt plaats door middel van het VARA  ledenpanel, waarbij leden vragenlijsten kunnen ontvangen over VARA-programma's, de internetsites, VARAgids en VARA-beleid.

  mijnvara!
  3 x per jaar wordt een blad speciaal voor VARA-leden uitgebracht. In het ledenblad 'mijnVARA' worden de leden geïnformeerd over het omroepbedrijf of de vereniging én kunt u kennismaken met exclusieve aanbiedingen voor VARA-leden.

  Contact?
  De Verenigingsraad beantwoordt graag uw vragen. Heeft u een vraag of wilt u een opmerking maken, stuur dan een e-mail naar de Secretaris Verenigingszaken Yvette Valkenburg: verenigingsraad@vara.nl. 


  Het Bestuur

  Het Bestuur van de VARA, dat belast is met het besturen van de vereniging, bestaat uit twee personen: Jos Brand, voorzitter en Marianne Witvoet, bestuurder. De VR benoemt de bestuurders uit zijn midden. Beiden hebben ook zitting in de Ledenvergadering BNN-VARA.

  Onder besturen wordt verstaan het leidinggeven aan de vereniging en omvat alle handelingen die vallen onder het doel van de vereniging die is omschreven in de statuten. Als belangrijke verantwoordelijkheid van het bestuur kan genoemd worden het opmaken van de jaarrekening van de vereniging, Een aantal beslissingen van het bestuur zijn specifiek onderworpen aan de goedkeuring van de verenigingsraad. Daarnaast dient het bestuur zorg te dragen voor de naleving en handhaving van de statuten. In het geval dat de statuten of overige verenigingsreglementen geen duidelijke regels geeft, kan het bestuur slechts beslissen na goedkeuring van de raad van toezicht (artikel 22).


  De Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht van de VARA Verenigingsraad bestaat uit 2 leden en wordt benoemd door de Verenigingsraad voor een termijn van vier jaar. De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht zijn het controleren van het Bestuur en advies uitbrengen aan de Verenigingsraad.

  De Raad van Toezicht is aanwezig bij de vergaderingen van de VARA Verenigingsraad.

  De RvT-leden maken deel uit van de Raad van Toezicht van BNN-VARA Omroeporganisatie. Samenstelling huidige Raad van Toezicht VARA: Ruud Koole en David Lauwen.

  Beloningsbeleid
  Het bestuur ontvangt een vrijwilligersvergoeding. De functie van de leden van de RvT is onbezoldigd. Bij Omroepvereniging VARA zijn geen mensen in dienst: de werkzaamheden worden op basis van een opdrachtovereenkomst door Omroepvereniging BNN-VARA uitgevoerd.


  Beleidstukken

  De VARA Statuten (11 december 2015).
  Klik: VARA Statuten.

  Jaaroverzicht 2016
  Klik hier voor het Jaaroverzicht van BNN-VARA van 2016!

  Beleidsplan 2016-2020
  Klik: Beleidsplan BNN-VARA 2016-2020

  Jaarverslagen, jaarrekeningen en jaaroverzicht
  Alle jaarverslagen zijn digitaal te bekijken en te downloaden.

  U heeft de Adobe Reader nodig om het PDF-document te bekijken. Mocht u deze software nog niet bezitten, dan kunt u die vanaf deze pagina gratis downloaden.