• De verenigingsraad

  Belangrijkste taak
  De Verenigingsraad (VR) van de VARA beslist over haar eigen begroting en jaarrekening. De VR beoordeelt en oefent invloed uit op het (programma) beleid voor de lange termijn van de omroepvereniging BNN-VARA. De VR komt tweemaal per jaar bijeen en heeft ook een adviserende en toetsende rol op het gebied van ledenwerving & behoud.
  Daarnaast hebben VR-leden een actieve rol bij het programmabeleid. 6 keer per jaar wordt er met programmamakers op een inhoudelijk positief kritische manier over de vorm en inhoud van hun programma’s gediscussieerd.

  Gekozen leden
  De VARA-VR bestaat uit 30 afgevaardigden, die gekozen worden uit een landelijke kandidatenlijst. VR-leden worden gekozen voor een termijn van 3 jaar en zijn ten hoogste één maal herbenoembaar. Ze kunnen op basis van de kieslijst ook afgevaardigd worden naar de Ledenvergadering van BNN-VARA die driemaal per jaar bijeenkomt. In de Ledenvergadering van BNN-VARA ben je actief op het gebied van begroting, jaarrekening en programmabeleid van het omroepbedrijf BNN-VARA.

  Vrijwillig maar niet vrijblijvend
  Leden van de VR zijn vrijwilligers die bereid zijn zich intensief in te zetten voor de organisatie. Voor de werkzaamheden voor de VARA-VR en de BNN-VARA-Ledenvergadering ontvangen leden een reiskostenvergoeding.
  Het lidmaatschap van de VARA-Verenigingsraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de BNN-Ledenraad.

  De Verenigingsraad benoemt maximaal twee leden voor de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht controleren het Bestuur en adviseren de VR. De leden van de Raad van Toezicht hebben ook zitting in de RvT BNN-VARA.

  Het Bestuur van de VARA, dat belast is met het besturen van de vereniging, bestaat uit twee personen. De VR benoemt de bestuurders uit zijn midden. Beiden hebben ook zitting in de Ledenvergadering BNN-VARA.

  Contact met de Verenigingssectretaris?
  De Verenigingsraad beantwoordt graag uw vragen. Heeft u een vraag of wilt u een opmerking maken, stuur dan een e-mail naar de Secretaris Verenigingszaken Yvette Valkenburg: verenigingsraad@vara.nl

  Contact met de VR-leden
  Evelien Bernabela | evelien.bernabela@vara.nl

  Jos Brand | jos.brand@vara.nl

  Sandra Brumond | sandra.brumond@vara.nl

  Stans Denekamp | stans.denekamp@vara.nl

  Rosde Groot | ros.de.groot@vara.nl

  Iman Heijstek | iman.heijstek@vara.nl

  Baukje van Hes | baukje.van.hes@vara.nl

  Hans Leijte | hans.leijte@vara.nl

  Akkie Lindeboom-Jager | akkie.lindeboom@vara.nl

  Annelies van Maanen | annelies.van.maanen@vara.nl

  Theo Molema | theo.molema@vara.nl

  Christa Nelson | christa.nelson@vara.nl

  Jeroen Nieuwesteeg | jeroen.nieuwesteeg@vara.nl

  Dennis Odijk | dennis.odijk@vara.nl

  Esther Raatgers | esther.raatgers@vara.nl

  Jasper Ras | jasper.ras@vara.nl

  Hans Stempher | hans.stempher@vara.nl

  Dick Strijk | dick.strijk@vara.nl

  Ids Velders | ids.velders@vara.nl

  Natasja de Vries | natasja.de.vries@vara.nl

  Wytse Wieringa | wytse.wieringa@vara.nl

  Annemarie van Wingerden | annemarie.van.wingerden@vara.nl

  Stef Winteraeken | stef.winteraeken@vara.nl

  Marianne Witvoet | marianne.witvoet@vara.nl

  Johan Wyma | johan.wyma@vara.nl

  Wim Zwart | wim.zwart@vara.nl